สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจมอบรางวัลประกวดบทความ

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ มอบรางวัลประกวดบทความเชิงวิเคราะห์ "บทความ ป๋วย อึ้งภากรณ์" ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560/2561

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560/2561 ของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ได้มีการจัดมอบรางวัล “บทความข่าวเชิงวิเคราะห์” ประจำปี 2560 โดยได้มีการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยในปีนี้บทความ สังคมไร้เงินสด ของ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับรางวัลที่1 รางวัลที่ 2 บทความโหว่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สถานีโทรทัศน์ Thaipbs และรางวัลที่ 3 คือ บทความ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประชา(นิยม)รัฐยุค คสช. สถานีโทรทัศน์ PPTV

ส่วนสื่อหนังสือพิมพ์ และสำนักข่าวออนไลน์ บทความที่ได้รางวัลที่ 1 คือ รถยนต์ไฟฟ้า จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยโอกาส-ความท้าทายต่อเศรษฐกิจ จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ รางวัลที่ 2 ปั้นธุรกิจในฝันด้วยมือมวลชน จากหนังสือโพสทูเดย์ และรางวัลที่ 3 Blockchain เปลี่ยนโลกการเงินทั้งระบบ สู่โอกาสและท้าทาย จากสำนักข่าว Efinancethai

อย่างไรก็ตาม บทความช่องโหว่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของสถานีโทรทัศน์ Thaipbs นั้น ได้นำเสนอเกี่ยวกับโครงการผู้มีรายได้น้อยนั้น เป็นโครงการที่รัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดค่าครองชีพผู้มีรายได้น้อย แต่วิธีการดำเนินการและการคัดกรองผู้มีรายได้น้อยกว่า 11 ล้านคน ยังมีช่องโหว่หลายประการ โดยพบว่ามีผู้ได้สิทธิบางส่วนเป็นผู้มีรายได้สูง ขณะที่ผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอีกจำนวนหนึ่งไม่ได้รับบัตร ปัญหาการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่พบว่าร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและการติดตั้งเครื่องรับบัตรไม่ครอบคลุมพื้นที่ ทำให้เกิดความไม่สะดวก และปัญหาการทุจริตใช้บัตรผิดเงื่อนไข โดยThaipbs ได้สะท้อนปัญหา และข้อบกพร่อง รวมถึงข้อเสนอในมุมต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกลไกการคัดกรองผู้มีรายได้น้อยในอนาคต เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยตัวจริงได้รับสิทธิ รวมถึงให้เกิดระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณกำหนดนโยบายสาธารณะ เพื่อการใช้งบประมาณประเทศอย่างคุ้มค่าที่สุด

ข่าวน่าสนใจ

Close