ธปท.ชี้ปัญหาSMEsต้นทุนสูงชูITปรับตัว

ธนาคารแห่งประเทศไทย เผย SMEs มีปัญหาต้นทุนสูง แข่งขันรุนแรง แนะปรับตัว ชู IT พัฒนา เพิ่มขีดความสามารถ

นายจิตเกษม พรประพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักเศรษฐกิจอุปทาน ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้จัดทำแบบสำรวจ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และการปรับตัว ของ SMEsไทย ซึ่งผลการศึกษาจะนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะช่วยยกระดับความสามารถทางการแข่งขันและสนับสนุน SMEs ให้เป็นฐานที่มั่นคงของเศรษฐกิจไทย จากผลสำรวจพบว่า ปัญหาสำคัญของ SMEs ไทย มี 2 ปัญหาหลัก คือ ต้นทุนธุรกิจสูง และการแข่งขันรุนแรงที่มาจากรอบด้าน ทั้งนี้ SMEs ส่วนใหญ่เมื่อเผชิญการแข่งขันที่รุนแรง มักใช้กลยุทธ์ด้านราคา โดยผลสำรวจพบว่าร้อยละ 70 ที่เน้นแข่งขันด้วยราคาเป็นหลัก ภายหลังจะประสบปัญหาภาวะยอดขายลดลง

สำหรับแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ ควรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนำเครื่องจักรทดแทนแรงงาน นำ IT เข้ามาบริหารจัดการบัญชีและสต๊อกสินค้า รวมถึงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้แตกต่างจากคู่แข่ง การที่ SMEs ปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความสามารถทางการแข่งขันเพิ่มขึ้นและต้นทุนการบริหารจัดการลดลง เป็นผลให้ผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นและภาระต้นทุนทางการเงินบรรเทาลง

ข่าวน่าสนใจ

Close