พณ.MOUโครงการธงฟ้าประชารัฐ4.0

กระทรวงพาณิชย์ ลงนามความร่วมมือโครงการธงฟ้าประชารัฐ 4.0 เร่งสร้างความเข้มแข็งร้านค้า แข่งขันได้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการธงฟ้าประชารัฐ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ในการส่งเสริมและสนับสนุนร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีทั่วประเทศกว่า 60,000 แห่ง ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น พัฒนาเป็นเครือข่ายร้านธงฟ้าประชารัฐ 4.0 โดยในวันนี้ได้มีการลงนามความร่วมมือยกระดับการพัฒนา“โครงการธงฟ้าประชารัฐ 4.0” เพื่อให้ร้านธงฟ้าประชารัฐ มีสินค้าและบริการที่ครบถ้วนทันสมัย สามารถแข่งขันกับห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อได้

โดยกระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร อาทิ บริษัท ออลล์ ดิสเคาท์ จำกัด ในการประสานงานกับภาคีเครือข่าย รับออร์เดอร์สินค้าจากร้านค้าประชารัฐทั่วประเทศ จัดซื้อสินค้าราคาพิเศษจากผู้ผลิตมาจำหน่ายและจัดส่งให้ร้านธงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศ จะสามารถลดต้นทุนสินค้า ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ซึ่งในเบื้องต้นคัดเลือก 100 ร้านค้า ในกรุงเทพมหานครเป็นร้านต้นแบบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวด้วยว่า มั่นใจว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ได้ เพิ่มรายได้และสภาพคล่องให้ร้านธงฟ้าประชารัฐ รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าการเกษตร เกษตรแปรรูป สินค้าชุมชน และสินค้า OTOP ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะทำให้ร้านธงฟ้าประชารัฐมีสินค้าและบริการครบถ้วน มีความสะดวก ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากขึ้น

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close