ก.แรงงานพัฒนาฝีมือช่างไฟฟ้าป้อนEEC

กระทรวงแรงงาน จับมือเอกชนยกระดับฝีมือช่างไฟฟ้า-ก่อสร้าง ดันรายได้ 40,000-100,000 บ. เน้นพื้นที่EEC

นายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กพร. เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) สร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วน โดยเฉพาะด้านยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ในกลุ่มสาขาอาชีพที่ขาดแคลนแรงงานซึ่ง ต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อพัฒนาทักษะตามความต้องการของตลาด

ดังนั้น กพร. จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างไฟฟ้าและช่างก่อสร้าง กับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาช่างและบุคลากรด้านช่างไฟฟ้าและก่อสร้างให้มีความรู้ ความสามารถ ให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC

สำหรับในปี 2562 วางเป้าหมายไว้ที่ 1,550 คน แบ่งเป็นทีม มีการขยายพื้นที่อีก 8 จังหวัดทั่วภูมิภาค ได้แก่ นครศรีธรรมราช ขอนแก่น นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ราชบุรี เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง เพื่อให้บริการลูกค้าในการติดตั้งเครื่องดูดควัน ตู้เย็น สุขภัณฑ์ ชุดครัว เครื่องกรองน้ำ ปูกระเบื้อง ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องครัว เป็นต้น อัตราค่าจ้างประมาณเดือนละ 40,000-100,000 บาทต่อทีม ผู้สนใจที่ผ่านการทดสอบฯ สมัครเข้าร่วมงานเป็นทีมช่างประจำร้านค้าโฮมโปร

ข่าวน่าสนใจ

Close