ปตท.คว้ารางวัลรายงานความยั่งยืน61

ปตท. รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ปี 2561 ในงาน CSR Club Conference 2018 จากเกณฑ์ 3 ด้าน

นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับรางวัลรายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยม หรือ Sustainability Report Award ประจำปี 2561 จากนายรพี สุจริตกุล กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในงาน CSR Club Conference 2018 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อส่งเสริมและยกระดับการจัดทำรายงานความยั่งยืน  ให้มีคุณภาพและมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ตามประเด็นที่ถูกคัดเลือกให้เปิดเผยอย่างต่อเนื่องทุกปี

โดยพิจารณาจากเกณฑ์ 3 ด้าน คือ
1. ด้านความสมบูรณ์ (Completeness) ของรายงาน
2. ด้านความเชื่อถือได้ (Credibility) ของรายงาน
3. ด้านการสื่อสารและนำเสนอ (Communication) รายงาน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close