ก.พลังงานรับฟังความเห็นPDPใหม่ภาคใต้

กระทรวงพลังงานรับฟังความคิดเห็นต่อแผน PDP ฉบับใหม่ ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี ชูหลักการจัดทำแผนฯ ไฟฟ้ามั่นคง

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ได้จัด “เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า(PDP) ของประเทศไทย ฉบับใหม่ หรือ Public Hearing ภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการปรับปรุงแผน PDP ฉบับใหม่ไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ โดยหลักการสำคัญในการจัดทำร่างแผน 3 ด้านคือ ด้านความมั่นคง ด้านราคา และด้านสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ร่างแผน PDP ฉบับใหม่มีประเด็นสำคัญที่แตกต่างจากแผนฉบับที่ผ่านมาคือ ระยะเวลาช่วงปลายของแผนจะสิ้นสุดที่ปี พ.ศ.2580 จากเดิมปี 2579 รวมทั้งการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าร่างแผน PDP ฉบับใหม่ จะคำนึงถึงสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปมีการผลิตไฟฟ้าใช้เอง และจะพิจารณาถึงความสมดุลของระบบไฟฟ้าตามรายภาครวมอยู่ด้วย ซึ่งในส่วนของภาคใต้ได้พิจารณาโรงไฟฟ้า เพื่อความมั่นคงเชื้อเพลิงอื่นๆ นอกเหนือจากถ่านหิน

 

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close