สรรพสามิตจับสินค้าผิดกฎหมาย-สุรามากสุด

กรมสรรพสามิต จับสินค้าผิดกฎหมาย พบ  23 - 29 พ.ย. กระทำผิด 547 คดี สุรามากสุด  เห็นกระทำความผิดแจ้ง Call center 1713

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด  เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต

โดยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2561) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 547 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ  9.66 ล้านบาท โดยแยกเป็น
– สุรา จำนวน 290 คดี  คิดเป็นเงินค่าปรับ 2.60 ล้านบาท
– ยาสูบ จำนวน 138 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 2.33 ล้านบาท
– ไพ่ จำนวน 10 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 0.07 ล้านบาท
– น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 41 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 1.34 ล้านบาท
– น้ำหอม จำนวน 2 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 0.01 ล้านบาท
– รถจักรยานยนต์ จำนวน 49 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ จำนวน 1.34 ล้านบาท
– สินค้าอื่น ๆ จำนวน 17 คดี รวมเป็นเงินค่าปรับ 1.97 ล้านบาท

โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 6,369.000 ลิตร ยาสูบ จำนวน 3,881 ซอง ไพ่ จำนวน 352 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 8,065.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 508 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 29 คัน

หากประชาชนทราบเบาะแสการกระทำความผิดแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศหรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close