พณ.ยกระดับอุตฯฟอกหนังไทย

กรมส่งเสริมการค้าฯ จับมือสมาคมฟอกหนังสัมมนา “พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยั่งยืน รองรับตลาดแฟชั่นในอนาคต”

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมฟอกหนังไทย ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการส่งออกและสร้างรายได้ให้กับประเทศ จึงมีความจำเป็นที่จะเร่งปรับตัวเรื่องการนำเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่และการสร้างมูลค่ามาปรับใช้กับสินค้า ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ของรัฐบาล ในการสร้างขีดความสามารถและยกระดับการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยในหลากหลายมิติ สร้างโอกาส และขยายช่องทางการตลาดแก่สินค้าและบริการไทยในเวทีโลก

โดยที่ผ่านมากรมฯได้ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย จัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการในเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ยั่งยืน เพื่อรองรับการแข่งขันในตลาดแฟชั่นในอนาคต”

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close