กสอ.ส่งเสริมเกษตรกรช่วยเพิ่มผลผลิต

เกษตรกรภูสวนสวย จ.เลย รับการส่งเสริมจาก กสอ. ลดการสูญเสียจากเครื่องกระเทาะเปลือกแมคคาเดเมีย ได้ผลผลิตคุณภาพสูง

นางกัลยณัฎฐ์ พระศรีนาม เกษตรภูสวนสวย ผู้ผลิตแมคคาเดเมียแปรรูปรายใหญ่ของจังหวัดเลย เปิดเผยว่า สิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการแบบแปลนเบื้องต้นของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คือ เครื่องกระเทาะเปลือกแมคคาเดเมีย ระบบสกูรเพรส และชุดอุปกรณ์ต่างๆในโปรแกรม solid works ซึ่งสามารถขึ้นรูปเป็นแบบแผ่น 3 มิติ พร้อมทั้งหลักการทำงานและเทคนิคเบื้องต้นของเครื่อง ทำให้สามารถลดการสูญเสียจากการกระเทาะเปลือกและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงขึ้น

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญต้องสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้เข้มแข็ง โดยได้ให้ความสำคัญกับผู้ปลูก ผู้แปรรูป และผู้ซื้อ รวมถึงการให้บริการหลังการขาย เพื่อดูแลความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วย

พร้อมกันนี้ จากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านบ่อเหมืองน้อย ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการปลูกแมคคาเดเมีย รวมถึงจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือและจังหวัดเลย เนื่องจากภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสม จึงรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแมคคาเดเมียและรับซื้อถั่วแมคคาเดเมียจากเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อทำการแปรรูปโดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือผลแมคคาเดเมียอบแห้งพร้อมเปลือกและผลแมคคาเดเมียอบแห้งรสชาติต่างๆ ซึ่งส่งเข้าพระราชสำนักเป็นเครื่องเสวยให้กับพระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ ร่วมถึงผลิตสำหรับจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยมีช่องทางจำหน่ายทั้งขายปลีกขายส่งและมีหน้าร้าน สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชื่อร้านเกษตรภูสวนทราย พร้อมทั้งจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ แมคนัทเลย

 

ข่าวน่าสนใจ

Close