ครม.เท525ล้านดันใช้น้ำมันปาล์มดิบผลิตไฟฟ้า

ที่ประชุม ครม. อนุมัติงบ 525 ล้านบาท ชดเชยส่วนต่างให้ กฟผ. ใช้น้ำมันปาล์มผลิตไฟฟ้า ปรับสมดุลย์ของในประเทศ

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ที่ประชุม ครม. ได้อนุมัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีประมาณ 2560 เป็นงบกลาง รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในกรอบวงเงิน 525 ล้านบาท เพื่อปรับสมดุลย์น้ำมันปาล์มในประเทศ โดยผลักดันการใช้น้ำมันปาล์มดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. จะใช้เป็นวงเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงกับรายได้จากการขายไฟฟ้า และเป็นผู้รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ จากพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญ เช่น กระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร เพื่อนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีเป้าหมายรับซื้อ 160,000 ตัน ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยคาดว่า จะนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้ 576 ล้านหน่วย ทำให้มั่นใจว่า จากสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ ที่มีอยู่เกินความจำเป็นประมาณ 240,000 ตันในขณะนี้จะลดลงมากจนสถานการณ์กลับมาดีขึ้น

ข่าวน่าสนใจ

Close