ก.ท่องเที่ยวหนุนงานมหกรรมอารยสถาปัตย์

กระทรวงการท่องเที่ยว ร่วมจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 ต่อเนื่องปีที่ 3 รองรับสังคมผู้สูงวัย

นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงการเข้าร่วมจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ปีที่ 3 ว่า ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เข้าร่วมจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เนื่องจากเห็นว่าเรื่องอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design เป็นเรื่องสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นการเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัย และส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสให้ได้มีโอกาสที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน
โดยกระทรวงได้เปิดเส้นทางท่องเที่ยวนำร่อง 9 เส้นทางไปเมื่อปีที่ผ่านมา เช่น พัทยา ชลบุรี อยุธยา ราชบุรี กาญจนบุรี ฯลฯและ ททท.ได้จัดทัวร์อารยสถาปัตย์พาคณะมนุษย์ล้อทั้งที่เป็นคนไทย และชาวต่างชาติ ไปเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่นำร่องหลายแห่ง เพื่อให้เห็นว่าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่คนใช้รถเข็นทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ครอบครัวที่มีรถเข็นเด็ก สามารถไปเที่ยวได้จริงๆ  ซึ่งในปีหน้า จะทำการต่อยอด และขยายผลการดำเนินงานเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลไปยังจังหวัดเมืองรอง และให้ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ
ด้าน นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ในฐานะผู้จัดงาน และตัวแทนมนุษย์ล้อ กล่าวว่า  งานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ปีที่ 3 หรือ Thailand Friendly Design Expo 2018 ภายใต้แนวคิด “Smart Living for All โดยจะเริ่มขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน-วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม เวลา 10.00-19.00 น. รวม 4 วัน ที่ฮอลล์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี

 

 กทท.ได้รับงบลงทุนปี62รวม7,300ล้านบาท

ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทน ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2562 กทท. ได้รับอนุมัติงบลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 7,329.438 ล้านบาท ซึ่ง กทท. มีกรอบการเบิกจ่ายเท่ากับ 1,923.383 ล้านบาท โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา เห็นชอบกรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2562 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ พร้อมทั้งกำหนดกรอบการเบิกจ่าย งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนคิดเป็น 1,827.214 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดของงบลงทุนตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 อาทิ โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ ทลฉ. โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันแผนการลงทุนดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการ

ทั้งนี้ กทท. ได้ดำเนินการจัดซื้อ ก่อสร้างตามแผนงานให้เป็นไปตามแผนการลงทุนที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถผูกพันสัญญาและเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปี 2562 และเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามกรอบการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของ กทท.

ข่าวน่าสนใจ

Close