“กอบศักดิ์”ยันเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง

"กอบศักดิ์" ยืนยันเศรษฐกิจไทยอย่างเข้มแข็ง ระบุปัจจัยหนุนยังเติบโต ทั้งการบริโภค,การลงทุน -รบ.เตรียมแผนรับมือศก.โลกผันผวน

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบการรายงานตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ที่ระบุการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงไตรมาสที่ 3 ขยายตัวลดลงเหลือร้อยละ 3.3 ซึ่ง เป็นการขยายตัวที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ซึ่งจากข้อเท็จจริงแล้ว เศรษฐกิจภายในของประเทศยังคงมีความเข้มแข็ง สะท้อนได้จากการบริโภคในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา ยังขยายตัวดีอย่างต่อเนื่อง โดยไตรมาสแรกขยายตัวร้อยละ 3.7 ไตรมาสที่ 2 ขยายตัวร้อยละ 4.5 และไตรมาสที่ 3 ขยายตัวร้อยละ 5 ซึ่งเป็นการเติบโตที่อยู่ในระดับที่ดี

นอกจากนี้ ยังมีการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวได้ตามเกณฑ์รวมถึงการลงทุนทั้งของภาครัฐและเอกชนมีตัวเลขการลงทุนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงไตรมาสที่ 1 ขยายตัวร้อยละ 3.4 ไตรมาสที่ 2 ขยายตัวร้อยละ 3.7 และไตรมาสที่ 3 ขยายตัวร้อยละ 3.9 โดยปัจจัยที่ทำให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงไตรมาสที่ 3 ขยายตัวไม่ดีนักเป็นผลมาจากการส่งออกและการท่องเที่ยวที่หดตัวซึ่งถือเป็นปัจจัยภายนอกและเป็นปัจจัยที่ประเทศไทยกำลังเร่งแก้ไข โดยเฉพาะการลดลงของนักท่องเที่ยวจีน โดยถือว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆมีความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังมั่นใจว่าการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศปีนี้ที่ระดับร้อยละ 4.2 ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ

ทั้งนี้นายกอบศักดิ์ ยังเปิดเผยว่า เศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนแปลงผันผวนสะท้อนจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐที่ยังไม่ชัดเจนตลาดเกิดใหม่กำลังน่ากังวลและเงินทุนเข้าออกมีความผันผวนทำให้ตลาดทุนและตลาดหุ้นไทย มีความไม่แน่นอน โดยรัฐบาลได้เตรียมนโยบายรองรับ เพื่อทำให้เศรษฐกิจในประเทศเข้มแข็งมากขึ้น ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ ผ่านโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐหรือ EEC โดยความชัดเจนของโครงการต่างๆคาดว่า ในช่วงต้นปีหน้า จะมีความชัดเจนขึ้น รองรับกับเศรษฐกิจโลกที่กำลังขันได้

การเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ ด้วยการลดภาระค่าใช้จ่ายทำให้มีเงินสำหรับกำลังซื้อมากขึ้น โดยเฉพาะภาคเกษตรกร ซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำทั้งยางพารา,ปาล์มน้ำมัน การออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและ การเพิ่มวงเงินให้กับผู้มีรายได้น้อย

 

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close