บินไทยยันดูแลผดส.ตามมาตรฐานสากล

การบินไทย ยืนยันดูแลผู้โดยสารตามมาตรฐานสากล หลังยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 665 เส้นทางเซี่ยงไฮ้-กรุงเทพเนื่องจากเครื่องบินขัดข้อง

นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด ผมหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ต้องขออภัยผู้โดยสารทุกท่านในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เที่ยวบินที่ ทีจี 665 เส้นทางเซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส เอ350-900 บรรทุกผู้โดยสารจำนวน 244 คน มีกำหนดออกเดินทางจากท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ เวลา 17.20 น. (เวลาท้องถิ่น) และถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 21.15 น. แต่ก่อนจะทำการบินได้ตรวจพบว่าเครื่องบินมีเหตุขัดข้องบางประการ และต้องรอชิ้นส่วนอะไหล่จากกรุงเทพฯ ส่งมายังท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ เพื่อทำการแก้ไข บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดูแลผู้โดยสารตามมาตรฐานสากล โดยมีรองผู้จัดการการบริการสนามบินเซี่ยงไฮ้ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการการบริการสนามบินเซี่ยงไฮ้ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าภาคพื้นดูแลอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร โดยได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนำหนังสือเดินทางไปยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

รวมทั้งจัดเครื่องดื่มและอาหารว่าง และได้ทำการโอนย้ายผู้โดยสารบางส่วนไปยังสายการบินอื่นในวันเดียวกัน เพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง ตลอดจนจัดโรงแรมที่พักพร้อมอาหารค่ำและอาหารเช้า สำหรับผู้โดยสารที่รอเดินทางกลับในเที่ยวบินถัดไปของการบินไทย

 

ข่าวน่าสนใจ

Close