ยกเลิกจดสิทธิบัตรกัญชา ชัดสัปดาห์นี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ย้ำ ยกเลิกคำขอยื่นจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชา รู้ผลในสัปดาห์นี้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่าจากคำขอยื่นจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับกัญชาที่มีอยู่ทั้งหมด 11 คำขอนั้น ขณะนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ดำเนินการยกเลิกคำขอรับสิทธิบัตร 2 สิทธิบัตรแล้ว แต่คำขอที่ได้รับความสนใจและมีความกังวลของหลายฝ่าย มีเพียง 1 คำขอเท่านั้น เพราะเป็นคำขอรับจดสิทธิบัตรในเรื่องของ “สารสกัดจากกัญชา” ซึ่งตามหลักเกณฑ์แล้วมีข้อจำกัด เพราะขัดต่อกฎหมายสิทธิบัตร มาตรา 9 วงเล็บ ( 1 ) วรรค 1 ที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ ที่มาจากส่วนใด ส่วนหนึ่งจากจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสะกัดจากสัตว์ หรือพืช

ดังนั้น จึงได้ตัดสินใจ ใช้ มาตรา 30 ตามกฎหมายสิทธิบัตร ที่กำหนดไว้ว่า “เมื่อมีการโฆษณาคำขอสิทธิบัตรแล้ว ถ้าพบว่า คำขอรับสิทธิบัตรไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา สั่งยกเลิกขอสิทธิบัตร” ส่วนกระบวนการในรายละเอียด ได้มอบให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา ไปดำเนินการอย่างรอบคอบและชัดเจน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการพิจารณาคำขอรับสิทธิบัตรอื่นๆ ที่จะตามมา ซึ่งคาดว่า จะรู้ผลภายในสัปดาห์นี้

พร้อมกันนี้ ยังขอให้ภาคเอกชนไทย มั่นใจว่าขณะนี้ ยังสามารถนำสารสกัดจากกัญชาธรรมชาติ มาพัฒนาและต่อยอดให้เกิดการประดิษฐ์ใหม่ใหม่ทั้งตำรับยา หรือองค์ประกอบของยา หรือ จะใช้ทำเป็นส่วนผสมของสารสังเคราะห์ชนิดใหม่ ที่นำมาจากสิทธิบัตรได้อยู่ และยืนยันว่า ตามกฎหมายสิทธิบัตร จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อ ร่างกฏหมายยาเสพติด ที่จะแก้ไขให้กัญชา ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษ สามารถนำไปศึกษาวิจัยทางการแพทย์ได้ เนื่องจากเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตร จะเน้นเรื่องของการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ที่ส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าวิจัยทำการประดิษฐ์ ซึ่งสามารถขอยื่นจดสิทธิบัตรได้

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close