แคนาดาปรับกฎสินค้าที่ใช้กั้นสำหรับเด็กใหม่

กรมการค้าต่างประเทศ เผย แคนาดาปรับระเบียบสินค้าที่ใช้กั้นสำหรับเด็กใหม่ ผู้ส่งออกต้องศึกษาเพื่อไม่ให้กระทบต่อการค้าไทย

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หน่วยงานด้านสาธารณสุขของประเทศแคนาดา ได้ปรับปรุงกฎระเบียบ ใหม่ เพื่อควบคุมการผลิต การนำเข้า การโฆษณา และการจำหน่ายเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้กั้นสำหรับเด็ก (Playpens) ซึ่งครอบคลุมเปลนอน เปล และเตียงสำหรับเด็ก โดยมีสาระสำคัญ เพิ่มนิยามอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ยึด และโครงสร้างทั้งหมดข้อกำหนดการใช้สารเคลือบผิว ป้องกันอันตราย ที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก

โดยระเบียบใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศควรศึกษา กฎหมายกฎระเบียบของแต่ละประเทศและติดตามข่าวสารกฎระเบียบใหม่ๆ อย่างใกล้ชิดรวมถึงพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับกฎระเบียบใหม่ เพื่อรักษาตลาดสินค้าไทยไว้ และไม่เกิดผลกระทบต่อการค้าของไทยในภาพรวม

 

ข่าวน่าสนใจ

Close