นิด้า ชี้ การค้าออนไลน์โตเร็ว

นิด้า เผย ปัจจุบันการค้าไทยผู้ประกอบการรายใหญ่ได้เปรียบได้บางเรื่อง แบบออนไลน์ขยายตัวรวดเร็ว

นายพิภพ โชควัฒนา รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยว่า ในอนาคตการขายจะเปลี่ยน จึงต้องการให้ผู้ประกอบการมีความพร้อม ปัจจุบันเป็นโอกาสของทุกคน ที่ผ่านมาต้องเป็นบริษัทใหญ่เท่านั้นถึงจะขายของได้เยอะ ซึ่งในปัจจุบันเปลี่ยนไป กลายเป็นว่ารายเล็กมีโอกาสเท่าเทียมกัน อาจจะได้เปรียบรายใหญ่ในบางเรื่อง

ขณะที่ การค้าออนไลน์ในยุคปัจจุบันในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น Lazada Shopee เข้ามา มีบทบาท ทำให้เกิดความสนใจการค้าขายและการซื้อของออนไลน์ มีอัตราการเติบโตรวดเร็วมาก อีกส่วนหนึ่งที่เติบโตคือการทำขนส่ง โดย 3 ปีที่ผ่านมายังไม่มีการขนส่งที่รวดเร็วอย่างในปัจจุบัน

นอกจากนี้ การค้าขายในประเทศไทยภายใน 5 ปีข้างหน้า จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากขึ้น ต้องพยายามเตรียมความพร้อม สิ่งที่ทำวันนี้อาจไม่ใช้คำตอบของอนาคตทุกอย่าง แต่ควรเริ่มให้เร็ว

ข่าวน่าสนใจ

Close