อาเซียนมั่นใจขนส่งไร้รอยต่อ

ที่ประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ร่วมมือด้านการขนส่ง บก น้ำ อากาศ อำนวยความสะดวกไร้รอยต่ออย่างยั่งยืน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังร่วมลงนามเอกสารสำคัญและเป็นประธานปิดการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 24 ว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปเรื่องความร่วมมือด้านการขนส่ง โดยเฉพาะทางบก ทางอากาศ และทางน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการขนส่งแบบไร้รอยต่ออย่างยั่งยืน โดยได้ร่วมรับรองเอกสาร 4ฉบับ และลงนาม 2 ฉบับ ประกอบด้วยความร่วมมือพิธีสาร ฉบับที่ 4 ว่าด้วยสิทธิการทำการบินเชื่อมจุดในประเทศสมาชิกอาเซียน ที่เป็นการเปิดการบินเสรีภาพที่5 โดยกลุ่มประเทศอาเซียนที่บินเข้าไทยสามารถบินต่อไปยังประเทศที่3ได้ และไทยยังสามารถบินไปยังประเทศอื่นในอาเซียนได้ เป็นการเปิดเสรีน่านฟ้าและถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนสิทธิทางการบิน ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการบินกลุ่มประเทศอาเซียนได้เจรจาความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป ในการเปิดเสรีทางการบิน คาดว่าจะสามารถได้ข้อสรุปชัดเจนในการประชุมร่วมกันระหว่างวันที่ 20-22พฤศจิกายน นี้

และยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัย และการตรวจควบคุมเรือที่ไม่อยู่ภายใต้การบังคับของอนุสัญญาระหว่างประเทศในสมาชิกอาเซียน ให้มีแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน ด้านความร่วมมือการขนส่งทางบกได้เน้นใช้ยานพาหนะขนาดเล็กซึ่งจะร่วมมือกับทางประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ในการพัฒนา รวมถึงการพัฒนาเมืองอัจริยะ โดยทุกประเทศมีความเห็นร่วมกันว่าการที่จะแก้ปัญหาความหนาแน่นของจราจร จะต้องหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะดังนั้นจำเป็นต้องพัฒนาคมนาคมขนส่งในเมือง พร้อมกันนี้ทาง ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ยินดีสนับสนุนกลุ่มประเทศอาเซียนในการ ศึกษา ออกแบบ การพัฒนาระบบรถไฟระหว่างเมือง

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการประชุมในครั้งนี้จะทำให้ภาพการขนส่งในภูมิภาคอาเซียนในอนาคตมีความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อและมีความสะดวก แต่ยังต้องหารือร่วมกันด้านข้อกฎหมายการข้ามแดน ซึ่งได้มีการพิจารณาร่วมกันเรื่องสินค้าผ่านแดน และสินค้าข้ามประเทศ เนื่องจากกฎกติกาบางอย่างจะต้องมีการผ่อนปรนให้สินค้าผ่านได้รวดเร็ว โดยทุกประเทศมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจะต้องหาแนวทางและกำหนดมาตรการร่วมกันเพื่อให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

 

ข่าวน่าสนใจ

Close