ก.แรงงานสร้างวัฒนธรรมปลอดภัยสู่สถานศึกษา

กระทรวงแรงงาน จับมือ 9 หน่วยงานสร้างวัฒนธรรมปลอดภัยสู่สถานศึกษา ตั้งเป้าขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานสู่ท้องถิ่น

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สู่สถานศึกษา” ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานด้านการศึกษาจำนวน 9 หน่วยงาน เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษาและขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand พร้อมมอบโล่รางวัลดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561 จำนวน 566 แห่ง

ทั้งนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านความปลอดภัย โดยกำหนดให้การขับเคลื่อน Safety Thailand เป็นหนึ่งของนโยบายหลักของกระทรวง มีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ผ่านกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานสู่ท้องถิ่นโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ

สำหรับการมอบรางวัลในครั้งนี้เป็นการมอบรางวัลให้กับสถานศึกษา 566 แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดของกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561 โดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ80จากการประเมิน

ข่าวน่าสนใจ

Close