สรรพสามิตจับสินค้าผิดกฎหมายสุรามากสุด

กรมสรรพสามิต ตรวจค้น จับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย ชี้ 28 กันยายน - 4 ตุลาคม 61 รวม 343 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 5.27 ล้านบาท สุรา มากสุด

นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภค ให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากการบริโภคสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไป

จากผลการตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 343 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 5.27 ล้านบาท โดยแยกเป็น

– สุรา จำนวน 207 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 1.62 ล้านบาท
– ยาสูบ จำนวน 77 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 1.69 ล้านบาท
– ไพ่ จำนวน 16 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 0.13 ล้านบาท
– น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 11 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 0.32 ล้านบาท
– น้ำหอม จำนวน 2 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 0.01 ล้านบาท
– รถจักรยานยนต์ จำนวน 23 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ จำนวน 0.33 ล้านบาท
– สินค้าอื่น ๆ จำนวน 7 คดี รวมเป็นเงินค่าปรับ 1.17 ล้านบาท

โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 511.780 ลิตร ยาสูบ จำนวน 4,051 ซอง ไพ่ จำนวน 548 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 22,515 ลิตร น้ำหอม จำนวน 82 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 21 คัน ทั้งนี้ หากประชาชนทราบเบาะแสการกระทำความผิดแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.excise.go.th ซึ่งกรมจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อย

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close