หอการค้าปรับเป้าGDPปี61โต4.4%เดิม4.2%

หอการค้าไทย ปรับประมาณการจีดีพีปี 61 สูงขึ้นที่ 4.4% จากเดิม 4.2% เศรษฐกิจโลก, ส่งออก, ลงทุนฟื้น

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่า หอการค้าไทยได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2561 พบว่า มีปัจจัยบวกที่ส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจไทย ทั้งเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าขยายตัวสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ การส่งออกสินค้าพื้นตัวอย่างชัดเจน การลงทุนภาครัฐเร่งตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ภาคการท่องเที่ยวยังคงขยายตัว ระดับราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้นทำให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการลงทุนภาคเอกชนที่มีการฟื้นตัวตามการส่งออกและการลงทุนภาครัฐ หอการค้าไทยจึงได้มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2561 สูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 4.4 จากเดิมที่ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 4.2 โดยมีการส่งออกขยายตัวที่ ร้อยละ 6.0 อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 1.3 อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 30.5-32.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จำนวนนักท่องเที่ยว 38.2-38.9 ล้านคน ราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ 55-65 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และเศรษฐกิจโลกขยายตัวร้อยละ 3.9

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยลบที่อาจมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในปี 2561 คือ นโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐที่เพิ่มระดับความไม่แน่นอนให้กับเศรษฐกิจโลก อัตราดอกเบี้ยของโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เศรษฐกิจจีนยังคงขยายตัวต่ำกว่าระดับศักยภาพ ค่าเงินบาทที่ค่อนข้างแข็งค่าสูงเมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้าที่สำคัญ รวมถึงหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูงทำให้สถาบันการเงินมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ

นอกจากนี้ นายธนวรรธน์ เปิดเผยว่า หอการค้าไทย ได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจรายภูมิภาคในปี 2561 โดยพบว่า จากในภาพรวมที่ประเมินว่าเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.4 เมื่อแบ่งเป็นรายภูมิภาค ประมาณว่ากรุงเทพและปริมณฑล เศรษฐกิจ จะขยายตัวร้อยละ 4.5 เพิ่มจากเดิมร้อยละ 4.3 ภาคกลางขยายตัวร้อยละ 4.1 จากเดิมร้อยละ 3.9 ภาคตะวันออกขยายตัวร้อยละ 5.9 จะเดิมร้อยละ 5.6 ซึ่งเป็นภาคที่ขยายตัวสูงสุด เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากการลงทุนในส่วนของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ภาคเหนือขยายตัวร้อยละ 2.8 จากเดิมร้อยละ 2.7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขยายตัวร้อยละ 3.0 จากเดิม 2.9 และภาคใต้ขยายตัว ร้อยละ 3.7 จากเดิมร้อยละ 3.5

ข่าวน่าสนใจ

Close