สศช.เผยGDPปี60โต3.9%ส่งออก9.7%

สศช. เผย เศรษฐกิจโลกฟื้นหนุน GDP ปี 60โต 3.9% ส่งออก 9.7% เงินบาทเฉลี่ย33.93 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ - คงเป้าGDPปีนี้4.1% ส่งออก 6.8%

นาย ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ขยายตัวได้ร้อยละ 4 จากแรงส่งของภาคการส่งออกที่ขยายตัวที่ร้อยละ 11.6 ซึ่งขยายตัวมากขึ้นทั้งจำนวนสินค้า และตลาดส่งออก สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในเกณฑ์ดี

ขณะที่ การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวดีอยู่ที่ร้อยละ 3.5 ด้านการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในไตรมาส 4 แตะ 9.28 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5

อย่างไรก็ตาม จากการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ช่วยผลักดันให้ เศรษฐกิจไทยทั้งปี 2560 ขยายตัวได้ที่ร้อยละ 3.9 ขณะที่การส่งออกขยายตัวได้ร้อยละ 9.7 แม้อัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้นแต่การส่งออกยังขยายตัวได้ โดยค่าเงินบาทมีอัตราเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 33.93 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

นายปรเมธี เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ทาง สศช.ยังคงการประมาณการณ์ไว้ในระดับเดิมว่าจะขยายตัวได้ในระดับร้อยละ 4.1 หรืออยู่ในกรอบร้อยละ 3.6-4.6 ขณะที่ การส่งออกยังคงเป็นกำลังหลักในการผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตต่อเนื่องโดยขยายตัวร้อยละ 6.8 โดยมีแรงผลักดันจากการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลก แม้จะมีปัจจัยกดดันจากแนวโน้มการแข็งค่าต่อเนื่องของเงินบาท แต่ขีดความสามรถในการส่งออกของภาคเอกชนยังสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ โดยทาง สศช. มองว่าค่าเงินบาทในปี 2561 จะอยู่ในกรอบ 31.50-32.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และมีทิศทางแข็งค่าต่อเนื่องในปีนี้

ข่าวน่าสนใจ

Close