ฉลอง232ปีเมืองนครพนมชูฮับท่องเที่ยว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดงานเฉลิมฉลอง 232 ปี จ.นครพนม ชู ฮับท่องเที่ยวอารยธรรมริมฝั่งโขง

พ.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ณ บริเวณลานแลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราช ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สำหรับงาน “เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” จังหวัดนครพนม ร่วมกับเทศบาลเมืองนครพนม และองค์กรทุกภาคส่วนในจังหวัดนครพนมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 17 กันยายน 2561 ณ บริเวณแลนด์มาร์ค พญาศรีสัตตนาคราช ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร ถนนนิตโย และถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และเฉลิมฉลองความมั่นคงสวัสดีของจังหวัดนครพนม อันเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขงอีกด้วย เนื่องจากจ.นครพนม มีวัฒนธรรมที่สวยงาม หลานชนเผ่ามาอยูาอาศัยร่วมกันเกิดวัฒนธรรมอีสวยงาม

ข่าวน่าสนใจ

Close