สร้างถนนต่อเชื่อมราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก

กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนต่อเชื่อมราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก รองรับจราจรหนาแน่น เพิ่มศักยภาพการเดินทางให้ประชาชน คาดก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปีนี้

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากรมได้ดำเนินการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวตะวันออก-ตะวันตก) พร้อมสะพานกลับรถแล้วเสร็จ ซึ่งจะเป็นโครงการที่ช่วยเสริมโครงข่ายคมนาคมด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สามารถเดินทางจากถนนราชพฤกษ์และถนนชัยพฤกษ์ไปถนนกาญจนาภิเษกได้อย่างสะดวก ร่นระยะทางและเวลาในการเดินทางได้มากยิ่งขึ้น และเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น กรมจึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) โดยแบ่งออกเป็น 4 สัญญา ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปีนี้ เนื่องจากทุกสัญญามีความคือกว่ามากกว่าร้อยละ 80-90

นอกจากนี้กรมทางหลวงชนบทได้พิจารณาออกแบบผิวทางลาดยางเป็นแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางพาราในงานก่อสร้างตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

ข่าวน่าสนใจ

Close