มติกสทช.ไม่เยียวยาดีแทคคลื่น850MHz

มติ คณะกรรมการ กสทช. 4 ต่อ 2 เสียง ไม่เยียวยาดีแทคคลื่น 850 MHz ไม่เข้าองค์ประกอบ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ กสทช. ว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 4 ต่อ 2 เสียง ไม่ใช้มาตรการเยียวยาให้กับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ตามที่ได้มีการยื่นหนังสือมาเนื่องจากพิจารณาแล้วไม่เข้าองค์ประกอบการเยียวยาและมีน้ำหนักไม่เพียงพอ อีกทั้ง กสทช. ให้มีการประชาสัมพันธ์ นานแล้ว และมองว่าลูกค้าที่ใช้บริการมีผลกระทบไม่ถึงแสนราย ยังไม่ถือว่ามีการได้รับผลกระทบอย่างกว้าง

สำหรับลูกค้า ที่ใช้คลื่น 850 MHz ที่มีลูกค้าอยู่ 94,625 เลขหมาย โดยเป็นลูกค้าที่ใช้งานปกติ กว่า 60,000 เลขหมาย และกว่า 20,000 เลขหมาย เมื่อพิจารณาดูแล้ว ผู้ใช้งานมีจำนวนน้อย และการโอนย้ายลูกค้าในแต่ละวันสามารถรองรับได้ถึง 60,000 เลขหมาย

อย่างไรก็ตาม ภายในเวลา 3 วัน ก่อนที่จะหมดอายุสัมปทาน 15 กันยายน 2561 เวลา 24.00 น. สามารถทำการโอนย้ายได้หมด โดยดีแทคต้องไปเร่งทำประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าโอนย้าย และ กสทช. ได้จัดการประมูลคลื่นล่วงหน้าก่อนที่จะหมดอายุสัมปทาน ขณะเดียวกัน กสทช. จะส่งหนังสือให้ดีแทคเร่งโอนย้ายลูกค้าโดยเร็ว และทำหนังสือถึงศาลปกครองถึงมติที่ออกมาในวันนี้

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close