พาณิชย์เดินหน้าเกษตรนวัตกรรมปีที่2

กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเกษตรนวัตกรรมปีที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ผ่านสถาบัน APi ของกรมการค้าต่างประเทศ ตั้งเป้าการค้าขยายตัวได้เป็น 1 พันล้านบาท

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม ของกรมการค้าต่างประเทศ ว่า หลังจากที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ในการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (The Institute of Agricultural Product Innovation: APi)ในปี 2560ที่ผ่านมา สถาบันฯได้เร่งดำเนินการด้านการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยผ่านโครงการ 4C ทำให้มียอดขายและคาดการณ์มูลค่าการซื้อขายในปีงบประมาน 2561 ที่กว่า 300 ล้านบาท และ ในปีที่ 2 สถาบัน APi จะยังคงดำเนินการผ่านโครงการ 4C แต่จะเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยมั่นใจว่าจะสร้างโอกาสและขยายตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยในต่างประเทศได้อีกมาก และในปีงบประมาณ 2562 นี้ ตั้งเป้าขยายตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมเพิ่มขึ้นจาก 300 ล้านบาท เป็น 1 พันล้านบาทได้

สำหรับการพัฒนา และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร กรมการค้าต่างประเทศยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการทำงานวิจัยให้เกิดผลต่อยอดเป็นรูปประธรรม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank ) ที่มีการปล่อยสินเชื่อเพื่อการพัฒนาสินค้าให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในการต่อยอดพัฒนาการค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าต่างๆที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาสินค้าเกษตรในการนำสินค้าเกษตรนวัตกรรมมาจำหน่ายเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งเลมอนฟาร์ม,โกลเด้นเพลส,กรูเม่มาร์เก็ต,คาเฟ่อเมซอน,เซ็นทรัลฟู้ดรีเทลรวมถึง siam discovery ซึ่งมั่นใจว่าจะทำให้ตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และเติบโตต่อยอดไปยังตลาดต่างประเทศได้

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close