ธ.กรุงเทพคาดสินเชื่อรวมในจีนปีนี้โต20%

แบงก์กรุงเทพ คาด สินเชื่อรวมในจีนปีนี้โต 20% สูงกว่าปกติหลังขยายฐานลูกค้า

นายสุวัชชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) เปิดเผยว่า การขยายตัวของสินเชื่อธนาคารในประเทศจีน ที่มีสาขารวมกัน 5 แห่ง ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยเพียงแห่งเดียวที่ดำเนินงานในฐานะธนาคารท้องถิ่นจีน โดยในช่วง 8 เดือนแรกปี 2561 สินเชื่อในจีนเติบโตร้อยละ 15 มีพอร์ตสินเชื่อรวม 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้คาดว่าสิ้นปีนี้ จะขยายตัวกว่า ร้อยละ 20 สูงกว่าปกติที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5-6 เนื่องจากธนาคารขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่ม และลูกค้าเดิมยังมีการขยายการลงทุนเพิ่มเติมด้วย โดยกลุ่มลูกค้าของธนาคารในจีน แบ่งเป็นลูกค้าไทยร้อยละ 30 ลูกค้าท้องถิ่นจีนร้อยละ 40 และที่เหลือเป็นลูกค้าในภูมิภาค เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นลูกค้านิติบุคคลเกือบทั้งหมด

ข่าวน่าสนใจ

Close