“อุตตม” เปิดงานSMEs สัญจรนครราชสีมา

รัฐมนตรีฯอุตสาหกรรม เปิดงาน SMEs สัญจร จ.นครราชสีมา รุกเสริมแกร่ง SMEs ด้วยเทคโนโลยี ก้าวสู่ฮับอุตสาหกรรมอีสาน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2561 จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปิดงานกิจกรรม SMEs สัญจร : พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 3 เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากโดยเริ่มจากภาคเกษตรให้มีการปรับตัวให้สามารถพัฒนาผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มในการแปรรูปผลผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับสู่ความยั่งยืน เพื่อให้ผู้ประกอบการ “เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0” อีกทั้งพื้นที่ จ.นครราชสีมา เป็นประตูสู่อีสาน มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า เพื่อยกระดับไปสู่การเป็นฮับอุตสาหกรรมอีสาน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการตรวจเยี่ยมชุมชนหมู่บ้านยวน (ไทย-ยวน หรือ โยนก) หนึ่งในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(CIV) ณ หมู่บ้านยวน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 1 ในหมู่บ้าน CIV จาก 160 ชุมชน 76 จังหวัดทั้งประเทศ โดยจะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในการพัฒนาชุมชนและผลิตภัณฑ์ของชุมชนหมู่บ้านยวน ให้รองรับนักท่องเที่ยวต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close