สมอ. ปล่อยคาราวานตรวจร้านจำหน่ายทั่วกรุง

สมอ. ปล่อยคาราวานตรวจร้านจำหน่ายทั่วกรุง ปูพรมตรวจเข้ม 50 ห้างใหญ่ เสี่ยงสินค้าไม่ได้มาตรฐาน

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยหลังเป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานตรวจห้างสรรพสินค้าของ สมอ. ว่า การตรวจติดตามผู้ทำ ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายสินค้าในท้องตลาด เป็นภารกิจที่สำคัญของ สมอ. และถือเป็นมาตรการหนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรมในการปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าอุตสาหกรรม รวมทั้งสร้างความเข้าใจในการจำหน่ายสินค้าที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานแก่ผู้จำหน่ายในท้องตลาดอีกด้วย

โดย สมอ. จัดพิธีปล่อยคาราวานตรวจห้างสรรพสินค้าอย่างเป็นทางการ โดยจะปูพรมตรวจผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับภายในศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลกว่า 50 แห่งอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อ และอย่าได้หลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อใช้แล้วอาจเกิดอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นได้

ขณะที่ บทลงโทษในกรณีทำหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และแสดงเครื่องหมาย มอก. โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุก 3 เดือน ปรับตั้งแต่ 100,000-1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวน่าสนใจ

Close