BOI เผยผลศึกษาลงทุน 5 ประเทศตลาดใหม่

บีโอไอ หนุนธุรกิจไทยลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ พร้อมเผยผลศึกษาลงทุน 5 ประเทศ

นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) จัดทำผลศึกษาข้อมูลด้านการลงทุนของกลุ่มประเทศตลาดใหม่ ได้แก่ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐซูดาน สาธารณรัฐอินเดียและสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ซึ่งบีโอไอได้จัดทำเป็นข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนไทยได้ศึกษา และเตรียมพร้อมก่อนไปลงทุนจริงในต่างประเทศ

ขณะที่ การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของบีโอไอ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการ โดยผลการศึกษาโอกาสการลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ทั้ง 5 ประเทศ พบว่ายังมีโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนสูงเนื่องจากยังมีผู้บุกเบิกเข้าไปไม่มากนัก โอกาสทางธุรกิจจึงยังเปิดกว้างสำหรับนักลงทุนไทย ขณะเดียวกันยังพบว่าอุปสรรคสำคัญของนักลงทุนส่วนใหญ่อยู่ที่ขั้นตอนการเริ่มต้นทำธุรกิจ จึงเชื่อว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้นักลงทุนไทยได้ใช้เป็นข้อมูลต่อยอดประกอบการพิจารณาตัดสินใจ เกี่ยวกับข้อดีข้อเสียก่อนในการเข้าไปลงทุนในแต่ละประเทศ

ข่าวน่าสนใจ

Close