โปรโมทผลไม้ไทยเพิ่มการบริโภค

กรมการค้าภายใน จัดงาน “DIT Incredible Fresh สดจากไร่ ใส่ใจคัดสรร” เพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มการบริโภคผลไม้ไทย

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย ภายใต้การจัดงาน “DIT Incredible Fresh สดจากไร่ ใส่ใจคัดสรร” เพื่อให้ผลไม้ไทยเป็นที่รู้จักและเพิ่มการบริโภคผลไม้ไทยให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในพันธะกิจหลักของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ คือ การมุ่งมั่นและดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์การนำประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลก โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ นั่นคือ การส่งเสริมให้เกิดการบริโภคผลไม้ภายในประเทศ ซึ่งจะต่อยอดไปถึงการผลักดันและพัฒนาคุณภาพของอุตสาหกรรมผลไม้ไทยต่อไป

ที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดงานไปแล้ว 1 ครั้ง ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 16-20 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชนทั่วไป และกำหนดจัดกิจกรรรม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จ.นนทบุรี และครั้งที่ 3 ในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี ซึ่งเชื่อว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวและทำให้ผลไม้ไทยเป็นที่รู้จักและสร้างโอกาสทางตลาดในอนาคตต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close