ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม

กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” ลดค่าสินค้าช่วยค่าครองชีพ ประชาชน

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย ผู้ผลิตตัวแทนจำหน่ายสินค้า และร้านค้าส่ง-ปลีกในท้องถิ่นจัดงาน “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” ลดราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค ร้อยละ 20-50 ระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคมนี้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก บรรเทาค่าครองชีพ เพิ่มเงินในกระเป๋าให้ประชาชน โดยมีเครือข่ายร้านโชวห่วยเข้าร่วมงานกว่า 1,100 ร้านค้าจากทั่วประเทศ คาดว่ามีเงินสะพัดมากกว่า 500 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ได้ให้การส่งเสริมและพัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการ เพื่อยกระดับธุรกิจค้าส่งค้าปลีกในภูมิภาคให้มีการบริหารจัดการด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการตลาด การปรับภาพลักษณ์ร้านค้า ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มยอดขาย และทำให้ธุรกิจมีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเข้มแข็งที่แท้จริงให้เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยในท้องถิ่นต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close