ส่งมอบอาคารประหยัดพลังงาน-ศูนย์เรียนรู้

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนส่งมอบอาคารส่งเสริมองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มเยาวชนด้อยโอกาส

นายอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการอาคารประหยัดพลังงานและศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน โครงการปลูกผักกางมุ้ง สร้างฝัน สร้างรอยยิ้มร่วมกับนายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ระหว่าง มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด โดยเปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาให้สังคมไทยมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้จัดสร้างอาคารประหยัดพลังงานและศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน มีพื้นที่ใช้สอยรวม 96 ตารางเมตร และติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 10 กิโลวัตต์ ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 88,000 บาทต่อปี

ขณะที่โครงการปลูกผักกางมุ้ง สร้างฝัน สร้างรอยยิ้ม มีพื้นที่เพาะปลูกรวม 120 ตารางเมตร ใช้ในการฝึกทักษะอาชีพด้านการเกษตร ปลูกผักปลอดสารพิษสำหรับเยาวชน เพื่อนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวในอนาคต สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนให้ดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพ

ข่าวน่าสนใจ

Close