DTAC-AISยื่นประมูลคลื่น1800MHz

DTAC - AIS ร่วมประมูลคลื่น 1800 MHz ขณะคลื่น 900 MHz ไม่มีรายใดสนใจ ด้านกสทช. เตรียมปรับหลักเกณฑ์ใหม่

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่าสำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900MHz โดยมี2บริษัท ที่มายื่นคำขอรับใบอนุญาต ได้แก่กลุ่มบริษัทดีแทคไตร เน็ต จำกัดและกลุ่มบริษัทเอไอเอส ได้แสดงความจำนงค์เข้าร่วมประมูลในคลื่นความถี่ 1800 MHzที่จะเริ่มการประมูลในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ พร้อมทั้งได้วางหลักทรัพย์ค้ำประกันตามเงื่อนไขวงเงินจำนวน 2,500 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ในขณะที่กลุ่มบริษัททรูได้ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ไม่ขอร่วมประมูลครั้งนี้ ทำให้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHzไม่มีค่ายใดสนใจเข้าร่วมประมูล

ทั้งนี้ กสทช. จะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเป็นผู้เข้าร่วมประมูลในวันที่ 15 สิงหาคมนี้

ส่วนคลื่นความถี่ 900MHz จะพิจารณาปรับเงื่อนไขใหม่ให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะระบบป้องกันการรบกวนสัญญาญ เพราะคลื่นความถี่ดังกล่าวได้จัดสรรให้กระทรวงคมนาคมไปใช้ในรถไฟฟ้าความเร็วสูงด้วย โดยจะนำเสนอที่ประชุมบอร์ด กสทช. พิจารณาแนวทางปฏิบัติในวันที่ 19 สิงหาคมนี้อีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม การประมูลคลื่นความถี่ 1800MHz ผู้ประกอบการสามารถเคาะได้สูงสุด 4 ใบอนุญาต จากทั้งหมด 9 ใบอนุญาต ราคาเริ่มต้นใบอนุญาตละ 12,486 ล้านบาท ซึ่งหากทั้ง 2 ค่ายประมูลไปเต็มจำนวนจะมีเงินเข้ารัฐจากการจ่ายเงินงวดแรกร้อยละ 50 หรือประมาณ 25,000 ล้านบาท

ข่าวน่าสนใจ

Close