TG จัดโปรโมชั่น”สิงหาพาแม่เที่ยว 2561″

การบินไทย จัดโปรโมชั่น “สิงหาพาแม่เที่ยว 2561” จำหน่ายบัตรโดยสารภายในประเทศราคาพิเศษ 1-31 สิงหาคม 2561

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดโปรโมชั่น “สิงหาพาแม่เที่ยว 2561” ร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยจำหน่ายบัตรโดยสารภายในประเทศราคาพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2561

นายกรกฏ ชาตะสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทย จัดโปรโมชั่น “สิงหาพาแม่เที่ยว 2561” ร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

ทั้งนี้บริษัทฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระคุณของผู้เป็นแม่ จึงจัดจำหน่ายบัตรโดยสารชั้นประหยัดราคาพิเศษของการบินไทยในเส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-กระบี่ และ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต ซึ่งผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่ง ออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2561 และเริ่มเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม-30 กันยายน 2561

ซึ่งบัตรโดยสารราคาพิเศษ “สิงหาพาแม่เที่ยว 2561” ได้รวมค่าภาษี และค่าธรรมเนียมทุกประเภทแล้ว มีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และเป็นบัตรโดยสารแบบมีเงื่อนไข ผู้โดยสารจะได้รับไมล์สะสมตามเงื่อนไขของ รอยัล ออร์คิด พลัส

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมทั้งสำรองที่นั่ง และออกบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายการบินไทยและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ THAI Contact Center (02) 356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือเว็บไซต์ thaiairways.com

 

ข่าวน่าสนใจ

Close