ธุรกิจประกันชีวิตไทย6ด.โต5.01%

นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เผย 6 เดือนแรก ธุรกิจประกันชีวิตไทย โต 5.01% มั่นใจทั้งปีตามเป้า 4-6%

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 ธุรกิจประกันชีวิตไทย มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมทั้งสิ้น 312,530.24 ล้านบาท โตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.01 แยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 89,970.03 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 8.47 และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 222,560.22 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 3.68 อัตราความคงอยู่ร้อยละ 84 โดยพบว่าการขายผ่านทางธนาคารได้รับความนิมสูงสุด รองลงมาได้แก่ช่องทางตัวแทนประกันชีวิต

ขณะที่เป้าหมายทั้งปี คาดว่าจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 4-6 ตามเป้าหมายที่คาดการไว้ เนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับอัตราการถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตในประเทศไทยในปี 2560 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 39 แสดงให้เห็นว่าตลาดประกันชีวิตในประเทศไทยยังสามารถเติบโตได้อีกมาก

อีกทั้งยังมีปัจจัยสนับสนุนจากภาครัฐที่มีนโยบายกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีความคุ้มครองและการวางแผนการเงินเพื่อรองรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ โดย 5 ปีที่ผ่านมา เบี้ยประกันภัยจากผลิตภัณฑ์ควบการลงทุนในปี 2560 เพิ่มสูงขึ้นกว่า 300% เมื่อเทียบกับปี 2556 หากพิจารณาเฉพาะ Unit-Linked เติบโตสูงเกือบ 4,000%

อย่างไรก็ตาม นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ได้รับเลือกจากคณะกรรมการบริหารสมคมประกันชีวิตไทย ประจำปีบริหาร 2561-2563 ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมประกันชีวิตไทยต่ออีกสมัย

ข่าวน่าสนใจ

Close