ภาคธุรกิจมองข้อมูล Big Dataจำเป็น

ภาคธุรกิจ ประสานเสียงข้อมูล Big Data จำเป็นต่อการทำธุกิจให้ประสบความสำเร็จ

จากการเสวนามุมมองสำคัญของ Real Estate Big Data กับอุตสาหกรรมต่างๆ นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เทคโนโลยีที่เปลี่ยนในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ คือ การเข้าใช้ข้อมูลจากแพลตฟอร์ม เช่น Facebook , Amezon เพื่อใช้ในการหาข้อมูล ทั้ง 3 ฝ่าย คือ ผู้ประกอบการ ผู้ซื้อและสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลได้ตรงความต้องการ และการกำลังก้าวเข้าสู่ Big Data ที่นำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ถึงความต้องการรายบุคล ซึ่งจะส่งผลให้การตัดสินใจทำได้รวดเร็ว เพราะมีข้อมูลที่เพียงพอ และมีความสมดุลของข้อมูลมากขึ้น

ด้านนายณัฐพล ลือพร้อมชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า Big Data จะเป็นปัจจัยในการเพิ่มโอกาส และเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ ทำให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าในการปล่อยสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้

ข่าวน่าสนใจ

Close