ครม.เห็นชอบค่าภาระศูนย์ขนถ่ายสินค้าแหลมฉบัง

ครม.เห็นชอบอัตราค่าภาระศูนย์ขนถ่ายสินค้าแหลมฉบัง พร้อมเปิดให้บริการ ก.ค. 61 หวังขนส่งทางรางเพิ่มขึ้น 15% ในอนาคต

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมเห็นชอบปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าภาระโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบังของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) โดยให้ กทท. เป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือยกขนหลักทั้งหมด รวมถึงการบริหารจัดการโดยใช้งบประมาณลงทุน 2,944 ล้านบาท โดยขณะนี้โครงการดังกล่าวนั้นอยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการได้ในเดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วเปิดให้บริการจะสามารถขนถ่ายตู้สินค้าได้ประมาณ 2 ล้านทีอียูต่อปี และในอนาคตหากมีการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 จะทำการปรับปรุงศูนย์ขนถ่ายสินค้าลักษณะเช่นเดียวกันซึ่งจะส่งผลให้ท่าเรือแหลมฉบังนั้นสามารถรองรับตู้ขนส่งสินค้าได้ 15 ล้านทีอียู จากปัจจุบันรองรับ 7 ล้านทีอียู แล้วจะการลงทุนดังกล่าวจะส่งผลให้การขนส่งสินค้าทางรางนั้นเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 7% เป็น 15% ในอนาคต

ดังนั้นเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการดำเนินโครงการรวมทั้งสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม การขนส่งที่เปลี่ยนจากการขนส่งทางถนนมาสู่ทางรางสำหรับกรอบ อัตราค่าภาระขั้นต่ำ-ขั้นสูง ที่ครม.เห็นชอบอยู่ในอัตรา 376 บาท และ 835 บาท ต่อตู้สินค้าทุกขนาดและทุกสถานภาพโดยเรียกเก็บในอัตรา 376 บาทเมื่อเริ่มเปิดดำเนินการและให้ กทท. สามารถปรับอัตราค่าภาระในการยกตู้สินค้าได้ภายในกรอบอัตราภาระขั้นต่ำ- ขั้นสูงตามที่ขอความเห็นชอบไว้

ข่าวน่าสนใจ

Close