กสอ.ปลื้มโครงการ”Big Brother”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โชว์ผลสำเร็จโครงการ“Big Brother” พร้อม ตั้งเป้ายกระดับเอสเอ็มอีทุกสาขา 20,000 ราย ภายในปี 61

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยความก้าวหน้าโครงการพี่ช่วยน้อง “Big Brother Guarantee Success Solution” โครงการนี้มุ่งหวังเชื่อมต่อเอสเอ็มอีสู่ห่วงโซ่การผลิตระดับโลก เป็นความร่วมมือกับบริษัทและองค์กรชั้นนำขนาดใหญ่ในการเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ ซึ่งมีบริษัทตอบรับเป็น Big Brothers และเข้าร่วมโครงการกว่า 350 ราย ได้เข้ามาดำเนินการพัฒนาเอสเอ็มอี โดยตั้งยกระดับเอสเอ็มอีทุกสาขา 20,000 ราย ภายในปี 61 ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)

ขณะที่ดำเนินงานพบว่าแต่ละพื้นที่จะมีผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบของสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน รวมทั้งบริษัทที่มาเป็นพี่เลี้ยงมีความแตกต่างกันตามประเภทของธุรกิจ แต่สามารถดำเนินการข้ามพื้นที่หรือดำเนินการร่วมกันได้ง

อย่างไรก็ตาม บริษัทที่มีจิตอาสาและสนใจเข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงในโครงการฯ จากหลากหลายอุตสาหกรรมและพื้นที่ โดยได้เริ่มดำเนินการแล้ว เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดฝึกอบรม,การให้คำปรึกษาแนะนำ,การส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดทั้งแบบ Offline-Online ให้กับผู้ประกอบการ และการทำ Business Matching เป็นต้น

ข่าวน่าสนใจ

Close