อคส.ชูThailand-Commerce Park

อคส.ดึง บริษัท สยามเอาท์เล็ต พลิกโฉมคลังสินค้าในสังกัด สู่การเป็นเขตอุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ

ในวันนี้องค์การคลังสินค้า ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท สยามเอาต์เลต จำกัด ในการพัฒนาคลังสินค้าราษฎร์บูรณะ สู่การเป็นเขตอุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Thailand-Commerce Park โดยนางอินทิรา โภคปุณยารักษ์ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า หรือ อคส. ระบุว่า คลังสินค้าราษฎร์บูรณะ จะเริ่มให้บริการด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์เต็มรูปแบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีบริษัท สยามเอาต์เลต เป็นผู้ดูแล ผลักดันให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ของประเทศไทย เพื่อตอบสนองธุรกิจเอสเอ็มอี รวมถึงผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ที่ใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กระจายสินค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างครบวงจร ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่ขององค์การคลังสินค้า ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการที่จะนำสินค้าไทยไปสู่ตลาดโลก สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

อย่างไรก็ตาม สำหรับผลประกอบการด้านการเงินของ อคส.ในปีที่ผ่านมา มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 50 ล้านบาท แม้ในภาพรวมจะยังขาดทุน แต่เชื่อว่าจากการสะสางปัญหาเดิม วางระบบการทำงานใหม่ และมีการพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ ทำให้เชื่อมั่นว่าในปี 2561 นี้ อคส.น่าจะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่า 30 ล้านบาท

ข่าวน่าสนใจ

Close