ตลท.ดึงระบบAIอำนวยความสะดวกลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯเล็งนำระบบเทคโนโลยีทันสมัย AI มาใช้ให้บริการในการลงทุนอำนวยความสะดวกผู้ลงทุนมากขึ้น

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เปิดเผยว่า ทิศทางการขับเคลื่อนตลาดทุนในระยะข้างหน้า จะเน้นการนำระบบความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาใช้ให้บริการในการลงทุน รวบรวมข้อมูล Big Data เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ลงทุนคลอดจนกำหนดเครื่องมือต่างๆ เชื่อมต่อการลงทุนในภูมิภาค ผลักดันธุรกิจสตาร์ทอัพเข้าถึงการระดมทุนในตลาดทุนมากขึ้นแทนการกู้เงินจากสถาบันการเงินเพียงอย่างเดียว ส่งเสริมทั้งภาคอุตสาหกรรมตลาดทุนให้สามารถทำธุรกิจหรือซื้อขายหลักทรัพย์ได้สะดวกทั้งในและข้ามประเทศ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

ขณะเดียวกันมองว่าโอกาสและความท้าทายของตลาดหลักทรัพย์ ในอนาคตประกอบไปด้วย 4 ประเด็นหลัก คือ
1.การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
2.การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์
3.การเชื่อมต่อของตลาดทุนไทยกับทั่วโลก
และ 4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ ที่ตลาดฯจะต้องเรียนรู้ ปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์

ข่าวน่าสนใจ

Close