พณ.นำร่องภูเก็ต”Smart Startup 2018″

กระทรวงพาณิชย์ รุกหัวเมืองธุรกิจ นำร่องภูเก็ต จัดงาน “Smart Startup 2018” เชื่อมโยงธุรกิจเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีแผนเชิงรุกในการสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศรับมือพร้อมปรับตัวกับโลกธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ ตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ร่วมมือกับภาคธุรกิจจัดงาน “Smart Startup 2018” ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่จังหวัดภูเก็ตและจะจัดอีก 2 ครั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม และจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และกระตุ้นแนวคิดการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจให้ก้าวสู่การเป็น Smart Enterprise รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายและต่อยอดทางธุรกิจระหว่าง
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ ในการเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับความท้าทายที่กำลังจะเกิดขึ้น

ข่าวน่าสนใจ

Close