‘ผู้พันเบิร์ด’ ร่วมเทิดพระเกียรติฯรับบท ‘พระเจ้าตากสินมหาราช’

‘ผู้พันเบิร์ด’ ร่วมเทิดพระเกียรติฯรับบท ‘พระเจ้าตากสินมหาราช’ ใน ‘ศรีอโยธยา ภาค2’

 
พันเอก วันชนะ สวัสดี หรือ ผู้พันเบิร์ด ร่วมถวายความจงรักภักดีในองค์พระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าแห่งแผ่นดินสยาม โดยให้เกียรติรับเชิญมารับบทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในภาพยนตร์ซีรีส์เฉลิมพระเกียรติฯ “ศรีอโยธยา ภาค2”
                อันเป็นภาคที่จะแสดงให้เห็นถึงพระมหาวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงทำยุทธสงครามทั้งทางบกและทางเรือ เพื่อทรงกอบกู้เอกราชแห่งแผ่นดิน จากอริราชศัตรู หลังจากที่ราชอาณาจักรสยามได้สูญเสีย กรุงศรีอยุธยา แก่ราชอาณาจักรพม่าในปี พ.ศ.2310    และได้ทรงสถาปนา กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร ขึ้นเป็นราชธานีแห่งแผ่นดิน
                ตลอดรัชสมัยของพระองค์นั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงทุ่มเทพระวรกายในการทำศึกสงครามปกป้องแผ่นดิน และทรงรวบรวมชาติสยามให้เป็นหนึ่งเดียว  ตลอดจนทรงทำนุบำรุงและฟื้นฟู พระบวรศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรม อันถูกทำลายไปเมื่อครั้งเสียกรุงฯ ให้กลับมา เจริญรุ่งเรือง ดังเดิม
                หม่อมน้อย-ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล  เผยว่า “ เนื่องจากภาพยนตร์ ศรีอโยธยา ภาค2 นั้น การดำเนินเรื่อง และอารมณ์ ของภาพยนตร์ จะแตกต่างจากภาค1 โดยสิ้นเชิง คือ จะมีความเข้มข้นขึ้น ในฉากของศึกสงคราม โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉาก สงครามเสียกรุงฯ ใน พ.ศ. 2310 อันเป็น โศกนาฏกรรม ครั้งยิ่งใหญ่ของชาวสยาม และจะนำเสนอ พระราชวีรกรรม และ พระปรีชาสามารถ ในองค์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการทำศึกสงคราม บนหลังม้าศึก อันเป็น พระราชสัญลักษณ์ ประจำพระองค์   ฉะนั้นจึงต้องอาศัยนักแสดงที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการรบ บนหลังม้าศึก เพื่อถ่ายทอดพระราชวีรกรรมอันยิ่งใหญ่แก่ปวงชนชาวไทย และ พันเอก วันชนะ สวัสดี ในฐานะ ทหารม้า แห่งกองทัพไทย จึงเป็นท่านเดียวเท่านั้นที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะมารับบทบาทเป็น สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในภาพยนตร์ ศรีอโยธยา ภาค2 นี้   ไม่นับการที่มี บุคลิกลักษณะใกล้เคียงกับ พระบรมฉายาลักษณ์ ในพระองค์ที่สุดอย่างที่ปฏิเสธไม่ได้
 
     ภาพยนตร์ซีรีส์เทิดพระเกียรติองค์พระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า “ศรีอโยธยา ภาค2” กำลังอยู่ในระหว่างการถ่ายทำ

ข่าวน่าสนใจ

Close