ตร.ปิดประกาศคำสั่งให้เลิกชุมนุมรอบพื้นที่สนามหลวง

ตำรวจปิดประกาศคำสั่งให้เลิกชุมนุมรอบพื้นที่สนามหลวง

ตำรวจปิดประกาศคำสั่งเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม เรื่อง ให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ โดยมีรายละเอียดสำคัญระบุว่า ตามที่มีกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีการชุมนุมภายนอกซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ โดยตามกฎหมายต้องแจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง แต่การชุมนุมครั้งนี้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่แจ้งการชุมนุม ตาม พ.ร.บ.การชุมนุม พ.ศ.2558 มาตรา 10 ถือเป็นการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกของประชาชนในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ให้เป็นไปโดยสงบและไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ มาตรา 21(1) ให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 19 ก.ย.2563

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ตั้งเวทีปักหลังในพื้นที่สนามหลวง พร้อมกับตั้งเวทีด้านหลังติดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และด้านหน้าหันไปฝั่งศาลฎีกา โดยมีแกนนำขึ้นปราศรัยอย่างต่อเนื่อง

ข่าวน่าสนใจ

Close