ศาลอนุมัติหมายจับ​15​แกนนำม็อบ

ศาลอนุมัติหมายจับ​ 15​ แกนนำม็อบ​ ตร.ขีดเส้นตาย ​ต้องรวบตัวให้ได้ ภายใน 10 ส.ค.สั่งพนักงานสอบสวน ค้านประกันตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พนักงานสอบสวนสน.สำราญราษฎร์​ ขออนุมัติศาล​ ออกหมายจับ ผู้ชุมนุมเยาวชนปลดแอก​ เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม​ 15 ​รายโดย นายอานน​ท์ นำภา​ ทนายความ เป็นผู้ต้องหา​ คนที่​ 7​ และยังมีอีก ​15 คนที่ยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน​ รวม​ทั้งสิ้น​ 31 คน​โดยผู้ชุมนุมบางคนทำผิดหลายท้องที่​

มีรายงานว่าศาลอนุมัติหมายจับในข้อหา​

1.ร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใด อันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือติชมโดยสุจริตเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116

2. ร่วมกันมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง โดยเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการในการกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215

3. ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมกัน หรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันง่าย ชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ ในสถานที่แออัด หรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค กระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไป ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

4. ร่วมกันกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของ หรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 385

5. ร่วมกันวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร ตาม พ.ร.บ.การจราจรทางบก มาตรา 114​

6. ร่วมกันตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนน ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง มาตรา 19​

7.ร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง มาตรา 4 ทั้งนี้มีรายงานว่า​ เจ้าหน้าที่ยังคงปกปิดชื่อผู้ถูกออกหมายจับทั้งหมด​

โดยมีรายงานว่า รัฐบาลขีดเส้นตายว่าต้องจับให้ได้ภายในวันที่​ 10 สิงหาคม​ และให้คัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนด้วย

ข่าวน่าสนใจ

Close