ตลาดกทม.ยังเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

ตลาด กทม.ยังเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ยึด4ขั้นตอนคัดกรองทางเข้าออก

นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยประสานสำนักอนามัย สำนักงานเขตในพื้นที่ และตำรวจท้องที่ ตรวจสอบมาตรการเฝ้าระวังฯ ทั้งตลาดสดและตลาดนัดทุกแห่งของกรุงเทพมหานคร อาทิ ตลาดประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร ตลาดเทวราช เขตดุสิต ตลาดบางกะปิ เขตบางกะปิ ตลาดหนองจอก เขตหนองจอก ตลาดรัชดา เขตธนบุรี และตลาดธนบุรี เขตทวีวัฒนา เป็นต้น โดยตลาดแต่ละแห่งได้กำหนดทางเข้า-ออก เพียงทางเดียว และจัดตั้งจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการ เพื่อเฝ้าระวังคัดกรองไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส เข้าใช้บริการภายในตลาด นอกจากนี้ยังได้ดูแลการจัดเก็บขยะ เพิ่มความถี่ในการล้างตลาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคหลังปิดทำการ ทำความสะอาดห้องสุขาทุก ๆ 2 ชั่วโมง รวมทั้งจัดการสิ่งแวดล้อมภายในตลาด จัดระเบียบตลาดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ

สำหรับตลาดนัดจตุจักร และตลาดนัดมีนบุรี ซึ่งมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ได้กำชับให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันการแพร่ระบายของเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด โดยมีมาตรการคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าและทางออก 4 ขั้นตอน ได้แก่
1.สแกนแอพพลิเคชั่นหรือแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” หรือลงชื่อเบอร์โทรศัพท์
2.วัดอุณหภูมิร่างกาย
3.ติดตั้งจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
4.ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในตลาด และล้างทำความสะอาดห้องน้ำสุขาทุก 2 ชั่วโมง ล้างและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหลังเสร็จทำการค้าทุกวันที่เปิดตลาดนัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จัดเก็บขยะมูลฝอยทุกวัน รวมถึงล้างทำความสะอาดทั้งพื้นที่ตลาดทุกวันจันทร์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และลอกท่อระบายน้ำด้วย

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close