รบ.ยกระดับรพ.สต.กว่า9พันแห่งบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด

ป.ป.ส. ชี้ทางการแพทย์ "ผู้ติดยาเสพติด" เป็น "ผู้ป่วยด้วยโรคสมองติดยา" สามารถรักษาให้หายได้ ขอให้สังคมเข้าใจช่วยกันดูแลและให้โอกาส

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. เปิดเผยว่า ผู้ติดยาเสพติดหากได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องจะทำให้เลิกยาเสพติดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เสพยาเสพติดจนกระทั่งมีอาการทางจิต ทำให้บางครั้งไม่สามารถควบคุมตนเอง ยิ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องและถูกวิธีโดยแพทย์ผู้ชำนาญ ดังนั้นการเข้าถึงบริการด้านการบำบัดรักษาได้ง่าย จะช่วยให้ผู้เสพ/ผู้ติด เลิกยาเสพติดได้มาก ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบดูแลการบำบัดรักษายาเสพติดทั้งระบบ และเพิ่มสถานบำบัดรักษาให้ผู้เสพ/ผู้ติด สามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น โดยพัฒนาให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศ ทั้ง 9,763 แห่ง ให้สามารถบำบัดรักษาผู้ใช้/ผู้เสพได้ ทำให้มีสถานบำบัดรักษาเพิ่มขึ้นถึง 7,251 แห่ง ขณะเดียวกันก็เพิ่มสถานพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต จากเดิมมี 13 แห่ง ขึ้นเป็น 16 แห่ง เพื่อรองรับผู้เสพ/ผู้ติด ที่มีอาการทางจิตให้ได้รับการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสม

เลขาธิการ ป.ป.ส. ระบุว่า 4 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563) ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ผ่านสายด่วน 1386 ขอความช่วยเหลือให้นำตัวผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ทั้งที่ไม่มีอาการและมีอาการทางจิต เข้าบำบัดฟื้นฟูรวม 73 ราย แต่พบว่าแนวโน้มของผู้เสพยาเสพติด จนกระทั่งมีอาการทางจิตนั้น มีเพิ่มขึ้น

ข่าวน่าสนใจ

Close