รณรงค์ “วัยรุ่นยุคใหม่ มีรักปลอดภัย รู้ทันภัยแอลกอฮอล์”

กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย รณรงค์ "วัยรุ่นยุคใหม่ มีรักปลอดภัย รู้ทันภัยแอลกอฮอล์"

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดโครงการ “วัยรุ่นยุคใหม่ มีรักปลอดภัย รู้ทันภัยแอลกอฮอล์” พร้อมกล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันครบรอบ “12 ปี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551” ซึ่งมีเจตนารมณ์ในการช่วยลดปัญหาผลกระทบในด้านต่างๆ ตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย ในสำหรับปีนี้ดำเนินการภายใต้แนวคิด “Stop Drinking Start Condom” กรมควบคุมโรคได้เห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในสังคมไทย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการแสดงออกจากทางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่นำไปสู่ปัญหาการทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชนคือ การไม่รู้จักป้องกัน อาจทำให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม รวมถึงการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ได้จัดเสวนา หัวข้อ “Stop Drinking Start Condom” โดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญพร้อมด้วยศิลปินดารา ซึ่งเป็นตัวแทนของเยาวชนมาร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสร้างทักษะในการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โดยมีนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close