ผบ.ตร.กำชับสตม.เข้มนทท.จากจีนป้องกันไวรัสโครานา

โฆษก ตร. เผย ผบ.ตร. กำชับ สตม. คุมเข้ม นักท่องเที่ยวจากจีน เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษก ตร. เปิดเผยถึงจากกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณะรัฐประชาชนจีนนั้น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มีความเป็นห่วงถึงสถานการณ์ดังกล่าวที่อาจมีการแพร่ระบาดออกในวงกว้าง เข้ามาในประเทศไทย ณ ช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองต่างๆ จึงได้กำชับ สำนักงานตำรวจคนเข้าเมือง เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจบุคคลที่เดินทางมาจาก เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณะรัฐประชาชนจีน หรือบุคคลอื่น ที่เดินทางมาจากประเทศต้นทางที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อโรคระบาดอื่นๆ ซึ่งหากตรวจพบให้ประสานกับแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข ประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองและส่งตัวผู้โดยสานที่พบสิ่งผิดปกติหรือมีอาการบ่งชี้ ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขต่อไป โดยไม่ให้กระทบต่อการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของผู้โดยสารอื่นด้วย

พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ประจำช่องตรวจอนุญาต สังเกตพฤติกรรมของผู้ที่มารอรับการตรวจอนุญาตหากพบอาการต้องสงสัยที่เข้าข่ายโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสฯ เช่น มีไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส ไอแห้ง วิงเวียนศีรษะ หรือหายใจลำบากเป็นต้น ต้องรีบนำเข้าสู่กระบวกการคัดกรอง จากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดค่อระหว่างประเทศหรือแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองทันที และเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการตรวจรายละเอียดข้อมูลบัตร ตม.6 ของผู้โดยสารขาเข้า โดยเฉพาะข้อมูลที่พักอาศัยเพื่อประโยชน์ในการติดตามภายหลัง

ประกอบกับการอนุญาตบุคคลในกลุ่มประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสฯ ต้องตรวจสอบแบบคำถาม ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ หากยังไม่ได้ผ่านการตรวจคัดกรองจากแพทย์ ให้แนะนำผู้โดยสารให้ไปทำการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ หรือแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง ก่อนเข้ารับการตรวจอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักร

รอง โฆษก ตร. กล่าวต่ออีกว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มีความห่วงใยผู้ใต้บังคับที่ปฏิบัติหน้าที่ ได้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นเอาใจใส่ และตรวจตราสุขภาพของกำลังพลในสังกัดอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ หากพบว่าเจ้าหน้าที่คนใดมีอาการไข้ขึ้นสูงหรือต้องสงสัยว่าป่วยด้วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสฯ ให้รีบดำเนินการส่งตัวเพื่อให้แพทย์ตรวจรักษาต่อไป และให้เฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสฯ ตลอดจนข่าวสานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหรือแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง

ทั้งนี้ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสฯ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารคัดหลัง เช่น เลือด หรือสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ต้องสงสัยว่าป่วยด้วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสฯ หากมีความจำเป็นที่จะต้องสัมผัสกับบุคคลดังกล่าวให้สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย เช่น สวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือ แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ เป็นต้น

 

ข่าวน่าสนใจ

Close