2วันกรมคุมประพฤติจับเมาแล้วขับซ้ำพบ11คดี

กรมคุมประพฤติจับเมาแล้วขับซ้ำ เข้าโปรแกรมเฉพาะ 3 วันหลังตรวจสอบพบ 11 คดี!

ด้วยนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 กรมคุมประพฤติ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการคุมเข้ม สำหรับผู้กระทำผิดเมาแล้วขับ ซึ่งสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ วานนี้ (28 ธันวาคม 2562) เพิ่มเติมเพียงจำนวน 8 คดี เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 5 คดี และคดีขับเสพ จำนวน 3 คดี จึงทำให้มียอดสะสมสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 707 คดี จำแนกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 572 คดี คดีขับเสพ จำนวน 124 คดี คดีขับซิ่ง/ แข่งรถ จำนวน 1 คดี และ คดีขับรถประมาท จำนวน 10 คดี

ในเบื้องต้น กรมคุมประพฤติ ได้มีการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราแล้ว จำนวน 307 คดี พบมีผู้กระทำผิดซ้ำ จำนวน 11 คดี ซึ่งกรมคุมประพฤติ ได้กำหนดมาตรการแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อเนื่อง 3 วัน ร่วมกับการทำงานบริการสังคม เช่น การดูแลเหยื่ออุบัติเหตุและผู้ป่วย การเยี่ยมชมห้องดับจิต การช่วยเหลืองานในโรงพยาบาล เป็นต้น และการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของการดื่มสุราและการลด ละ เลิกการดื่มสุรา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความตระหนักถึงผลกระทบของการขับรถในขณะเมาสุรา

ด้าน นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า วานนี้ยังคงมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณจุดบริการประชาชน และด่านตรวจค้น จำนวน 109 จุด เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุทางถนน และทำงานบริการสังคม โดยทำความสะอาดห้องน้ำภายในบริเวณจุดบริการประชาชน พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคม

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close