ศาลพัทยานัดฟังคดีไวพจน์15ม.ค.ชี้ไร้เอกสิทธิ์ส.ส.

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดพัทยานัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา คดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.3537/2552 คดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ.8488/2552 ระหว่าง พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา โจทก์ นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง จำเลยที่ 1 กับพวกรวม 18 คน จำเลย โดยวันนี้ผู้รับมอบอำนาจจำเลยที่ 3 ทนายจำเลยที่ 3 พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ,นายสำเริง ประจำเรือ จำเลยที่ 6 และนายวรชัย เหมะ จำเลยที่ 13 มาศาล

โดยศาลฎีกามีคำสั่งว่า ประเด็นที่ 1 คือ จำเลยที่ 3, จำเลยที่6 และจำเลยที่ 13 ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การเดิมจากปฎิเสธเป็นรับสารภาพ ศาลฎีกามีคำสั่งว่าการแก้ไขหรือเพิ่มเติมคำให้การต้องกระทำก่อนศาลพิพากษา การที่จำเลยมายื่นในชั้นฎีกาเป็นการต้องห้าม ยกคำร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา163 วรรค2 ประเด็นที่ 2 คือ วันนี้ผู้รับมอบอำนาจจำเลยที่ 3 ทนายจำเลยที่ 3, จำเลยที่ 6 และจำเลยที่ 13 ยื่นคำร้องขอเลื่อนฟังคำพิพากษาศาลฎีกา โดยจำเลยที่ 3 ให้เหตุผลว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างการประชุมพรรค ซึ่งศาลฎีกา มีคำสั่งว่า แม้จำเลยที่ 3 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่คดีนี้เสร็จการพิจารณาเสร็จแล้วไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 125 ประกอบกับการขอเลื่อนคดีมีลักษณะเป็นการประวิงคดีจึงไม่อนุญาตให้เลื่อนฟังคำพิพากษาศาลฎีกาของจำเลยที่ 6 และจำเลยที่ 13 พิพากษาจำเลยที่ 6 และจำเลยที่ 13 จำคุกคนละ 4 ปี ปรับคนละ 200 บาท ส่วนจำเลยที่ 3 ให้เลื่อนฟังคำพิพากษาไปอ่านวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. และให้ออกหมายจับจำเลยที่ 3 และปรับนายประกันจำเลยที่ 3 เต็มตามสัญญาประกัน

ข่าวน่าสนใจ

Close